Historia, inledning
Historia
» Inledning
» Förord till 'Släktkrönika'
» Ur 'Anteckningar', Otto v A
 
 
Förhoppningsvis kommer i princip all samlad kunskap och dokumentation om släktens öden och historia att läggas ut på denna sida.
En hel del finns alltså dokumenterat. En relativt nyligen utgiven bok handlar om tiden från slutet av 1700-talet och fram till släktens flytt till Sverige (Se meny till höger). Denna finns ännu att beställa. Den förträffliga utgåvan av Otto von Arnolds "Anteckningar" (utgiven av Hans Göran von Arnold 1981 med hjälp av Gunnar och Birgitta von Arnold) finns dessvärre inte kvar annat än hos enskilda medlemmar. Kanske dags för en nyutgåva i släktföreningens regi? Den är mycket läsvärd och på länken i menyrutan finns några stycken som beskriver Otto och situationen i Estland då Otto väljer att flytta familjen till Sverige. Ganska snart följer hans storebror Friedrich efter......
Intro | Historia | Album| Länkar
site design:  Pollux Feedback AB, 2014