Förord till "Släktkrönika från Türpsal"
Historia
» Inledning
» Förord till 'Släktkrönika'
» Ur 'Anteckningar', Otto v A
 
 
» Beställ boken!

Omedelbart söder om den längs Finska viken löpande huvudvägen mellan Tallinn och Narva står i byn Järve i Kohtla-Järve ruinen efter ett stor gammalt stenhus. Det sägs att det ursprungligen varit en klosterbyggnad. Under 1300-talet blev det under namnet Türpsal en vasallborg inom Tyska Orden. Tillsammans med den närbelägna borgen Etz och fästningskyrkan i Jewe utgjorde Türpsal det yttersta låset mot det moskovitiska väldet fram till dess att den stora fästningen Hermansburg i slutet av 1300-talet uppfördes på Narvaflodens västra strand. På Türpsal härskade under tre sekler från 1500-talets början ätten Paykull. Den siste manlige medlemmen av denna ätt i Estland överlät år 1806 godset till en av sina svärsöner, Johann Friedrich Arnold. Denne och hans efterkommande brukade Türpsal fram till år 1891 då godset såldes. Huvudbyggnaden eldhärjades i slutet av andra världskriget.
År 1730 började den dåvarande ägaren Hans Heinrich von Paykull att notera viktigare händelser i en liten, i svinläder bunden bok. Hans ättlingar fortsatte ända fram till år 1878 att i boken anteckna viktigare tilldragelser inom familjen. Boken, som alltjämt finns i behåll, har blivit en släktkrönika.

Otto von Arnold (1 865-1926) gjorde en avskrift av den svårlästa originaltexten på tyska. Birgitta och Gunnar von Arnold översatte i mitten av 1960-talet avskriften till svenska. Denna översättning utgör i lätt reviderad form huvudtexten i denna utgåva. En kommentar till krönikan påbörjades av Gunnar von Arnold och har fullföljts av sonen Fredrik.

Ett stort antal källor har utnyttjats, av vilka främst skall nämnas Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften och de Anteckningar av Otto von Arnold som tidigare utgivits av Hans Göran von Arnold.

Denna utgåva har försetts med utdrag av de ursprungliga anteckningarna i faksimil och med illustrationer av personer och byggnaden Till den har fogats kartor, släktöversikter och en kortfattad redogörelse för Estlands historia. Ättens huvudman Dag von Arnold och hans yngste bror Gunnar har svarat för den typografiska utformningen. Generösa bidrag från flera släktmedlemmar har möjliggjort krönikans utgivning.

Uppsala i september 1995
Fredrik von Arnold
Intro | Historia | Album| Länkar
site design:  Pollux Feedback AB, 2014